Rozrywka dla dorosłych i dzieci w Wieliczce | Rozrywka dla dzieci Wieliczka

Regulamin K.M.K.Systems sp. z o.o. Quest Room Wieliczka


1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie https://www.facebook.com/kmksystemsquestroom oraz http://er.kmksystems.net, lub telefonicznie u jednego z naszych pracowników zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.

2. Podczas gry w K.M.K.Systems Quest Room Wieliczka uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.

3. Rezerwacja:
3.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie https://www.facebook.com/kmksystemsquestroom/ oraz http://er.kmksystems.net, telefonicznie pod numerami telefonów: 501 779 896, za pomocą poczty e-mail, pisząc na adres er@kmksystems.net lub osobiście w lokali K.M.K.Systems Quest Room Wieliczka :
• przy ulicy Rynek Gorny,14, 32-020 Wieliczka.
3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:
a) liczba uczestników
b) nazwa wybranego pokoju
c) data i godzina rezerwacji
d) język prowadzenia (polski lub angielski)
e) numer telefonu kontaktowego
f) informacje o specjalnych potrzebach (np. faktura).

Uwaga: nawet niepotwierdzona rezerwacja pozostaje w systemie, jeżeli nie została odwołana.

3.4 Rezerwację można odwołać telefonicznie bądź osobiście.

3.5 W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

3.6 Niepotwierdzenie rezerwacji mailowo lub telefonicznie lub/i podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji przez jednego z naszych pracowników.

4. Gra:
4.1 Gra w K.M.K.Systems Quest Room Wieliczka odbywa się w jednym z pokoi: Fabryka Potworow, Misja Laponia
4.2 Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 13 roku życia bez opiekuna lub osoby niepełnosprawne należy wcześniej zgłosić to pracownikom K.M.K.Systems Quest Room Wieliczka . Pracownicy mogą zdecydować, że podczas takiej gry wymagana będzie opieka animatora.
4.3 W grze może uczestniczyć od 2 do 5 graczy. W wyjątkowych sytuacjach możliwy udział 6-tej osoby w pokoju za dopłatą 15 zł.
4.4 Gra w pokoju trwa 60 minut. Należy jednak zarezerwować sobie 90 minut na grę, wprowadzenie, toaletę, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.
4.5 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy K.M.K.Systems Quest Room Wieliczka mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.
4.6 Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i innych sprzętów w szafkach lub u pracowników K.M.K.Systems Quest Room Wieliczka. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.
4.7 Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie K.M.K.Systems Quest Room Wieliczka dokładnie o godzinie rozpoczęcia gry. Nie ma potrzeby wcześniejszego przyjścia. Pracownicy K.M.K.Systems Quest Room Wieliczka mają prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 15 minut.

5. Zasady bezpieczeństwa
5.1 W każdym pokoju znajduje się przycisk awaryjny (Panic Button), który automatycznie otwiera drzwi.
5.2 W pokojach znajdują się elementy oznaczone symbolem krzyża, przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego – nie należy ich dotykać podczas gry.
5.3 Osoby cierpiące na epilepsję powinny skontaktować się z pracownikami K.M.K.Systems Quest Room Wieliczka przed rozpoczęciem zabawy.
5.4 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników K.M.K.Systems Quest Room Wieliczka pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.
5.5 K.M.K.Systems Quest Room Wieliczka nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.
5.6 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5.7 Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
5.8 Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.

6. Płatność
6.1 Płatności w K.M.K.Systems Quest Room Wieliczka dokonać można wyłącznie gotówką w PLN, lub Voucherem Prezentowym.
6.2 Koszt gry to 100 -160 zł.
6.3 Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

7. Vouchery
7.1 Posiadamy dwa rodzaje voucherów:
• Voucher Prezentowy , który można zakupić w siedzibie K.M.K.Systems Quest Room Wieliczka , zamówić telefonicznie lub przez pocztę e-mail: er@kmksystems.net. Koszt Vouchera to 150 zł, uprawnia on do zabawy w jednym z naszych pokoi.
• Voucher Prezentowy, który można zakupić na Allegro
7.2 Voucher prezentowy pozostaje ważny przez trzy miesiące od daty zakupu.
7.3 Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin do dowolnego pokoju i zaznaczyć „Voucher” .

8. Dane osobowe
8.1 Rezerwując pokój escape room za pośrednictwem serwisu, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i numer telefonu. W przypadku rezerwacji vouchera kurierem lub pocztą tradycyjną podajesz nam również swój adres. W przypadku prośby o fakturę również otrzymujemy od Ciebie dane osobowe. Tym samym dokonując rezerwacji w naszym systemie automatycznie wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie do celów realizacji rezerwacji oraz do celów marketingowych związanych z ofertą K.M.K.Systems sp. z o.o.
Cennik za jeden pokój zagadek wygląda następująco:

2 osoby - 100PLN, każda kolejna osoba +20PLN. (max 5 osob)

Dzieci w wieku do 7 lat są zwolnione z opłat za wstęp.

Dzieci w wieku do 13 lat wchodzą wylącznie pod opieką osoby doroslej.

Rabaty dla Dużej Rodziny

Oferujemy zakup voucherów jest to świetny pomysł na oryginalny prezent lub niespodziankę


Dzwoń śmiało +48 501 779 896

Otwarte codziennie od 10:00 do 22:00

Rynek Górny 14, 32-020 Wieliczka


System rezerwacji online